Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Blog

Zgłoszenie zmiany w KRS – formularze

Zgłoszenie zmiany w KRS – formularze. Zgłoszenie zmiany w KRS odnośnie spółki z o.o. obejmować może: złożenie sprawozdania finansowego, lub, zgłoszenie zmian, zarówno w postaci zmiany umowy spółki jak również pozostałych, niekoniecznie objętych zmianą umowy spółki. lub, złożenie sprawozdania finansowego wraz ze zgłoszeniem w/w zmian. W zależności więc od tego,…

Opłaty za zmiany w KRS

Opłaty za zmiany w KRS spółki z o.o. Opłaty za zmiany w KRS podzielić można na dwie grupy: opłata sądowa: 40,00 PLN  (z tytułu przyjęcia dokumentów) lub 250,00 PLN (z tytułu zgłoszenia zmiany) opłata z tytułu opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100,00 PLN. Zmiany w KRS mogą mieć różnoraki charakter….

Koszt założenia spółki z o.o.

On luty 25, 2016, Posted by , In Spółka z o.o., By , With No Comments

Koszt założenia spółki z o.o. stanowią opłaty notarialne, sądowe oraz należne podatki. Na ogólny koszt założenia spółki z o.o. składają się następujące sumy: 200,00 PLN tytułem taksy notarialnej za sporządzenie umowy półki (stawka netto w wysokości ok.160,00 PLN powiększona o podatek VAT), 36,00 PLN tytułem wydania odpisu umowy spółki, 21,00…

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. Rejestracja spółki z o.o. to proces wieloetapowy, do którego wymagane jest dokonanie następujących czynności: zawarcie umowy spółki, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, powołanie zarządu, ewentualnie Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, wpis spółki o rejestru, otwarcie rachunku bankowego, zgłoszenie aktualizacyjne do właściwego urzędu skarbowego wraz…

Spółka z o.o. w organizacji.

Spółka z o.o. w organizacji uregulowana została głównie w art. 11-13, 161-162 oraz 169-170 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2013.1030). które stanowią, że może ona:  we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana, Spółka z o.o. w organizacji ma charakter tzw….