Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o.

Home »  Spółka z o.o. »  Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o.

On Wrzesień 14, 2017, Posted by , In Spółka z o.o., By , , With No Comments

Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. może nastąpić w trybie:

  • zmiany umowy spółki (notarialnym),
  • bez zmiany umowy spółki (uproszczonym).

Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. może nastąpić poprzez:

  • podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, lub
  • ustanowienie nowych udziałów.

Podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. co do zasady stanowi zmianę umowy spółki, wiąże się więc z koniecznością wizyty u notariusza. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 257 KSH stanowiący, że umowa spółka może zawierać postanowienia odnośnie maksymalnej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego i terminu podwyższenia. Jeżeli więc takiego zapisu brak, koniecznym staje się notarialna zmiana umowy spółki.  O ile  standardowa procedura (notarialna) podwyższenia kapitału zakładowego nie budzi kontrowersji (swoboda umów pozwala wspólnikom na dowolne kształtowanie wzajemnych stosunków właścicielskich) o tyle podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. bez zmiany umowy spółki stanowi istotną ingerencję w sferę właścicielską  – w jej wyniku dochodzi do zmiany struktury udziałów. Z tego powodu KSH przewiduje następujące ograniczenia stosowania procedury podwyższenia kapitału zakładowego sp. z o.o. bez zmiany umowy spółki:

  • zmiana możliwa jest wyłącznie w ramach umowy spółki (do kwoty oraz terminu w niej określonego – art. 257 KSH),
  • podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. bez zmiany umowy spółki nie może skutkować wejściem do spółki nowego wspólnika.

Zagadnienie podwyższenia kapitału zakładowego sp. z o.o. bez zmiany umowy spółki w wyniku którego do spółki przystępuje nowy wspólnik zostało rozstrzygająco określone przez Sąd Najwyższy, który w uchwale 7 sędziów z dnia 17 stycznia 2013 r. III CZP 57/12 (OSNC 2013/6/69) stwierdził co następuje:

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Powyższe orzeczenie wyjaśnia istniejące wątpliwości w sposób następujący:

  • umożliwia wspólnikom dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego zarówno poprzez podniesienie wartości istniejących udziałów jak również  utworzenie nowych udziałów,
  • wyklucza możliwość bezumownego wstąpienia do spółki nowego wspólnika – sytuację w której wspólnicy bez zmiany umowy spółki podejmują uchwałę w której dokonują podwyższenia kapitału zakładowego skutkującego wejściem do spółki nowego wspólnika. Taka sytuacja prowadziłaby bowiem do praktycznego obejścia zapisów umowy spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *