Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

O Kancelarii

Home »  O Kancelarii

 

Siedziba Kancelarii mieści się w Rzeszowie, obszar działalności obejmuje terytorium całego kraju. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak również prawnych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców. Kancelaria oferuje także pomoc podmiotom zagranicznym w rejestrowaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

Począwszy od 2003 r. tj. od ukończenia studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego świadczę pomoc prawną w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, zajmując się także realizacją projektów wykonywanych w ramach zamówień publicznych, począwszy od etapu ofertowego do fazy wykonawczej oraz sądowej jak również obsługą prawną kwestii związanych z realizacją projektów unijnych.

Od 2013 r. prowadzę działalność w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Poszczególne sprawy traktowane są indywidualnie z uwzględnieniem słusznego interesu strony.

Aktywnie uczestniczę w cyklicznie organizowanych akcjach związanych ze świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej. Współpracuję także z organizacjami pozarządowymi nieodpłatnie świadcząc pomoc prawną w kwestiach związanymi z prawami człowieka.

Zapraszam do współpracy.

Adw. Grzegorz Kopek