Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Oferta

Home »  Oferta

Podmioty krajowe

Oferta skierowana jest wobec osób fizycznych oraz przedsiębiorców, czyli podmiotów prowadzących działalność jednoosobowo lub w formie spółki prawa handlowego oraz obejmuje sprawy cywilne, majątkowe, gospodarcze, podatkowe, administracyjne oraz karne.

Zakres usług uzależniony jest od charakteru sprawy.

Podmioty zagraniczne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie rejestracji oraz spełnienia pozostałych wymagań w zakresie prowadzenia przez zagraniczne podmioty działalności gospodarczej w Polsce, pomagając także w bieżącej działalności. Kancelaria współpracuje z instytucjami prawnymi oraz okołobiznesowymi, takimi jak kancelarie notarialne, podmioty świadczące usługi administracyjne, księgowe oraz z zakresu doradztwa finansowego.

Szczególne doświadczenia posiadamy w rejestrowaniu oraz obsłudze prawnej działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce przez przedsiębiorców z Ukrainy.