KRS zmiany 2018

KRS zmiany 2018 – omówienie najważniejszych zmian dotyczących kwestii rejestrowych spółki z o.o. Z dniem 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. – Dz.U. z 2018…

PESEL dla obcokrajowca – członka zarządu

PESEL dla obcokrajowca – począwszy od dnia 15 marca 2018 r. członek zarządu sp. z o.o., będący obcokrajowcem, nie posiadający numeru PESEL, zmuszony może zostać do pozyskania numeru PESEL w celu skutecznego wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie z dniem 15 marca 2018…

Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie finansowe 2018 – od dnia 15 marca 2018 r. wszystkie podmioty, których dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS, mogą uczynić to wyłącznie w formie elektronicznej. Nowelizacja zniosła dotychczasowy obowiązek składania sprawozdań finansowych w tradycyjnej, ,,papierowej” formie. Nowelizacja w okresie przejściowym, tj. do dnia 30 września 2018 r. nie…

Sprawozdanie spółki nieprowadzącej działalności

Sprawozdanie spółki  nieprowadzącej działalności. Każda spółka z o.o. nawet ta, która z różnych powodów nie rozpoczęła jeszcze faktycznie wykonywania działalności, obowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy zarówno do urzędu skarbowego oraz następnie do sądu rejestrowego. Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego/KRS. Art. 27 ust. 1 ustawy o…

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego – odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS lub US. Na początku należy wspomnieć, że pomimo faktu, że spółka z o.o. tworzy odrębny byt prawny, kara za brak sporządzenia lub złożenia sprawozdania finansowego do…