Sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe spółki Spółka z o.o. obowiązana jest po zakończeniu każdego roku obrotowego do złożenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem zarządu z działalności jednostki. Obowiązek ten wynika  z ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie finansowe spółki winno zostać sporządzone oraz złożone zarówno do KRS jak również w Urzędzie Skarbowym…

Zgłoszenie zmiany w KRS – formularze

Zgłoszenie zmiany w KRS – formularze. Zgłoszenie zmiany w KRS odnośnie spółki z o.o. obejmować może: złożenie sprawozdania finansowego, lub, zgłoszenie zmian, zarówno w postaci zmiany umowy spółki jak również pozostałych, niekoniecznie objętych zmianą umowy spółki. lub, złożenie sprawozdania finansowego wraz ze zgłoszeniem w/w zmian. W zależności więc od tego,…

Opłaty za zmiany w KRS

Opłaty za zmiany w KRS spółki z o.o. Opłaty za zmiany w KRS podzielić można na dwie grupy: opłata sądowa: 40,00 PLN  (z tytułu przyjęcia dokumentów) lub 250,00 PLN (z tytułu zgłoszenia zmiany) opłata z tytułu opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100,00 PLN. Zmiany w KRS mogą mieć różnoraki charakter….