Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Category Archives: Ukraina

Home »  Ukraina

KRS zmiany 2018

KRS zmiany 2018 – omówienie najważniejszych zmian dotyczących kwestii rejestrowych spółki z o.o. Z dniem 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. – Dz.U. z 2018…

PESEL dla obcokrajowca – członka zarządu

PESEL dla obcokrajowca – począwszy od dnia 15 marca 2018 r. członek zarządu sp. z o.o., będący obcokrajowcem, nie posiadający numeru PESEL, zmuszony może zostać do pozyskania numeru PESEL w celu skutecznego wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie z dniem 15 marca 2018…

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez obywateli Ukrainy.

On luty 17, 2016, Posted by , In Spółka z o.o.,Ukraina, By , , With No Comments

Nabywanie nieruchomości przez obywateli Ukrainy – zagadnienia praktyczne. Nabywanie przez obywateli Ukrainy nieruchomości na terytorium Polski uzależnione jest od rodzaju nieruchomości. Powyższą kwestię reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U.2014.1380. Kodeks cywilny w art. 46 oraz art. 461 przewiduje następujące rodzaje nieruchomości: gruntowe…

Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w Polsce. Sytuację prawną obywateli Ukrainy chcących podjąć w Polsce działalność gospodarczą regulują w szczególności następujące akty prawne: ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – Dz.U.2013.1650, ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz.U.2015.584, ustawa z…