KRS zmiany 2018

KRS zmiany 2018 – omówienie najważniejszych zmian dotyczących kwestii rejestrowych spółki z o.o. Z dniem 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. – Dz.U. z 2018…

PESEL dla obcokrajowca – członka zarządu

PESEL dla obcokrajowca – począwszy od dnia 15 marca 2018 r. członek zarządu sp. z o.o., będący obcokrajowcem, nie posiadający numeru PESEL, zmuszony może zostać do pozyskania numeru PESEL w celu skutecznego wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie z dniem 15 marca 2018…

Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie finansowe 2018 – od dnia 15 marca 2018 r. wszystkie podmioty, których dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS, mogą uczynić to wyłącznie w formie elektronicznej. Nowelizacja zniosła dotychczasowy obowiązek składania sprawozdań finansowych w tradycyjnej, ,,papierowej” formie. Nowelizacja w okresie przejściowym, tj. do dnia 30 września 2018 r. nie…

Rezygnacja Członka Zarządu

Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji – forma oraz adresat oświadczenia. Członka Zarządu ze spółką łączy szczególna więź organizacyjno-prawna, która powstaje na skutek powołania go na stanowisko na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Członek Zarządu nie tylko  reprezentuje spółkę (w sposób określony umową spółki) lecz także, co ma istotne znaczenie, ponosi…

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

On marzec 11, 2016, Posted by , In Spółka z o.o., By , , With No Comments

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. może mieć charakter: 1.odpowiedzialności w stosunku do wierzycieli spółki za zobowiązania spółki, 2.odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki, 3.odpowiedzialności z tytułu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, 4.odpowiedzialności wobec organów podatkowych za brak złożenia w terminie sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych lub uporczywe uchylanie się od płatności…