Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe 2018

Home »  KRS »  Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdanie finansowe 2018 – od dnia 15 marca 2018 r. wszystkie podmioty, których dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS, mogą uczynić to wyłącznie w formie elektronicznej.

Nowelizacja zniosła dotychczasowy obowiązek składania sprawozdań finansowych w tradycyjnej, ,,papierowej” formie. Nowelizacja w okresie przejściowym, tj. do dnia 30 września 2018 r. nie przewiduje zmian w zakresie dokumentów, podlegających złożeniu, jedynie formę ich złożenia. Więcej o dokumentach wymaganych do złożenia sprawozdania finansowego tutaj. 

Docelowo jednak dotychczasowe dokumenty zastąpione zostaną jednolitym plikiem kontrolnym, przy czym będzie to wymagane dopiero od dnia 1 października 2018 r. a do tego czasu obowiązuje okres przejściowy.

Sprawozdanie finansowe 2018 za rok 2017 należy złożyć za pośrednictwem portalu S24, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dostępnego pod  linkiem portalS24.

Korzystanie z serwisu wymaga uprzedniej rejestracji oraz  założenia konta.

Złożenie oświadczenia możliwe jednak będzie tylko poprzez podpis elektroniczny lub profil zaufany PUAP, co wiąże się z koniecznością załatwienia niezbędnych formalności przez osoby upoważnione do reprezentacji spółki. Zaistniała sytuacja wymusi na członkach zarządu będących obcokrajowcami konieczność pozyskania numeru PESEL, o czym więcej poniżej.

Sprawozdanie finansowe 2018 – okres przejściowy do dnia 30 września 2018 r.

Nowelizacja przewiduje tzw. okres przejściowy, czyli okres pomiędzy 15 sierpnia 2018 r. a
30 września 2018 r. Jest to okres, w którym:

dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów, (…) opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

W okresie do dnia 30 września 2018 r. przynajmniej jeden z członków zarządu, posiadający numer PESEL, widniejący w KRS, będzie mógł, po uzyskaniu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego PUAP, złożyć sprawozdanie finansowe poprzez portalS24. Złożenie sprawozdania nastąpi w ten sposób, że członek zarządu przedłoży skany dokumentów wymaganych do tej pory.

Sprawozdanie finansowe 2018 – od dnia 1 października 2018 r.

Po upływie powyższego okresu, tj. od dnia 1 października 2018 r., złożenie sprawozdania możliwe będzie wyłącznie poprzez złożenie JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego. Szczegółowe przepisy mają zostać wydane w terminie próżniejszym, przy czym zgodnie z założeniami, złożenie sprawozdania do KRS będzie oznaczało zwolnienie z konieczności składania identycznego sprawozdania do urzędu Skarbowego.

Sprawozdanie finansowe 2018 – PROBLEMY PRAKTYCZNE

Pozyskanie profilu zaufanego PUAP wiąże się z koniecznością posiadania numeru PESEL. Problem dotyczy szeregu członków zarządu, którzy jako obcokrajowcy, nie posiadają numeru PESEL i widnieją w KRS beż adnotacji w zakresie numeru PESEL.  Rozwiązanie to może doprowadzić do paraliżu spółki, która z uwagi na fakt, że jej członkami zarządu są wyłącznie cudzoziemcy, nie będzie mogła złożyć sprawozdania finansowego. Więcej o tym problemie w osobnym wpisie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *