Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Category Archives: Transport

Home »  Transport

Dopuszczalny nacisk osi

On luty 12, 2016, Posted by , In Transport, By , , With No Comments

Dopuszczalny nacisk osi. Pismem z dnia 30 października 2015 r. (znak: GGI.012.39.2015.003) Generalny Inspektor Transportu Drogowego zwrócił się do wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego z zaleceniem odstępowania od nakładania kar pieniężnych a przekroczenia nacisków na osie. gdy spełnione są następujące warunki: pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej, stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza…