Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

PESEL dla obcokrajowca – członka zarządu

Home »  KRS »  PESEL dla obcokrajowca – członka zarządu

PESEL dla obcokrajowca – członka zarządu

PESEL dla obcokrajowca – począwszy od dnia 15 marca 2018 r. członek zarządu sp. z o.o., będący obcokrajowcem, nie posiadający numeru PESEL, zmuszony może zostać do pozyskania numeru PESEL w celu skutecznego wypełnienia obowiązków sprawozdawczych.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie z dniem 15 marca 2018 r., nałożyła na spółkę z o.o. konieczność składania sprawozdań finansowych wyłącznie za pośrednictwem portalu S24, w formie elektronicznej.  Więcej o tym w osobnym wpisie.

Zaistniała sytuacja wymaga złożenie oświadczenia tylko poprzez podpis elektroniczny lub profil zaufany PUAP, co wiąże się z koniecznością posiadania numeru PESEL.Dotychczasowa praktyka pokazuje, że członkami zarządu sp. z o.o. bywają obcokrajowcy nie posiadający numeru PESEL a stosowna rubryka w KRS widnieje pusta.

Nowelizacja ma więc praktyczne znaczenie dla tych spółek z o.o., w których zarząd stanowią wyłącznie obcokrajowcy nie  posiadający numeru PESEL. Nowelizacja wprowadza konieczność ,,dysponowania” przez spółkę przynajmniej jednym członkiem zarządu, który posiada numer PESEL ujawniony w KRS.

Spółka z o,o,. w której jedynymi członkami zarządu są osoby nie posiadające numeru PESEL stanie więc przed koniecznością:

  • powiększenia zarządu o nowego członka, który posiada numer PESEL, lub
  • pozyskania numeru PESEL przez przynajmniej jednego z dotychczasowych członków zarządu.

PESEL dla obcokrajowca – członka zarządu.

Obcokrajowiec może uzyskać numer PESEL w dwojaki sposób:

  • na wiosek, złożony we właściwej gminie,
  • z urzędu, w wyniku zameldowania.

Ustawa dokonuje rozróżnienia pomiędzy dwoma rodzajami obcokrajowców:

  • obywatele UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej (lub członkowie ich rodzin) oraz inne osoby, wymienione w ustawie,
  • obywatele pozostałych państw (np. Ukraina).

Procedura pozyskania numeru PESEL znacznie uproszczona jest dla pierwszej grupy, tj. obywateli UE oraz krajów stowarzyszonych. Pozostali obcokrajowcy, w tym szczególności obywatele Ukrainy, którzy coraz częściej prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, korzystając z zasad ogólnych wjazdu, w tym ruchu bezwizowego, zmuszeni będą do:

  • złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL dla celów wykonywanej działalności gospodarczej, lub,
  • zameldowania się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej na okres stały/czas określony, co winno skutkować przyznaniem numeru PESEL z urzędu.

Szczegóły dotyczące pozyskania numeru PESEL dostępne są tutaj.

Warto więc zawczasu znaleźć rozwiązanie problemu, bowiem brak złożenia sprawozdania finansowego do KRS może wiązać się z określonymi konsekwencjami prawnymi, szczegółowo opisanymi w osobnym wpisie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *