Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Koszt założenia spółki z o.o.

Home »  Spółka z o.o. »  Koszt założenia spółki z o.o.

Koszt założenia spółki z o.o.

On Luty 25, 2016, Posted by , In Spółka z o.o., By , With No Comments

Koszt założenia spółki z o.o. stanowią opłaty notarialne, sądowe oraz należne podatki.

Na ogólny koszt założenia spółki z o.o. składają się następujące sumy:

  • 200,00 PLN tytułem taksy notarialnej za sporządzenie umowy półki (stawka netto w wysokości ok.160,00 PLN powiększona o podatek VAT),
  • 36,00 PLN tytułem wydania odpisu umowy spółki,
  • 21,00 PLN tytułem podatku od czynności prawnych (opodatkowaniu podlega wysokość kapitału zakładowego pomniejszona o koszty aktu notarialnego oraz opłaty z tytułu rejestracji spółki, w przytoczonym przypadku kwotę wyliczono przy kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN wedle następującego wzoru: 5 000 PLN (kapitał zakładowy) minus 200 PLN (koszt sporządzenia umowy spółki przez notariusza) minus 500 PLN (opłata za wpis spółki do KRS) minus 100 PLN (oplata z tytułu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) czyli  0,5% od kwoty 4 200 PLN,
  • 500 PLN tytułem opłaty od wniosku o wpis do KRS,
  • 100 PLN tytułem opłaty od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak wynika z powyższego opłaty sądowo-administracyjne zamykają się w kwocie zbliżonej do 900 PLN. W przykładzie podano najczęściej stosowane stawki notarialne, niektóre kwoty mogą ulec pewnej modyfikacji, np. jeśli spółce występuje większa liczba wspólników i każdy z nich zażąda odpisu umowy spółki, lub też w wypadku wysokiego kapitału zakładowego, co skutkować będzie wyższą kwotą podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo koszt założenia spółki z o.o. może powiększyć wynagrodzenie dla pełnomocnika w zamian za sporządzenie stosownej dokumentacji oraz właściwe wypełnienie formularzy rejestracyjnych zazwyczaj zamykające się w kwocie ok. 600 PLN.

Podsumowując, wyjąwszy obowiązek wpłaty kapitału zakładowego (który zostanie uiszczony na założony numer rachunku bankowego, później zaś winien zostać zużyty na cele związane z prowadzoną działalnością) całkowity koszt założenia sp. z o.o. winien zamknąć się w kwocie zbliżonej do 1 400 PLN.

Koszt założenia spółki z o.o. a koszt uzyskania przychodu.

 Wedle stanowiska  powszechnie reprezentowanego przez organy podatkowe wydatki związane z zawarciem umowy spółki, czyli koszty aktu notarialnego, odpisów jak również uiszczony podatek od czynności prawnych nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu gdyż uiszczone zostały przed powstaniem spółki. Koszty opłat sądowych oraz ewentualnych wydatków na pełnomocnika winny być jednak uznane za koszty uzyskania przychodu. Za zasadnością powyższego przemawia fakt, że spółka z o.o. w organizacji (czyli od chwili podpisania aktu notarialnego) może być podmiotem praw i obowiązków oraz podatnikiem. W związku z powyższym może ona ponosić określone wydatki związane z prowadzoną działalnością do których zaliczyć należy koszty wpisu do rejestru oraz koszty obsługi prawnej. Odmienne stanowisko, reprezentowane sporadycznie przez organy podatkowe należy uznać za błędne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *