Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Blog

Wspólnik spółki z o.o. umowa o pracę.

Wspólnik spółki z o.o. umowa o pracę – analiza możliwości zawarcia umowy o pracę wspólnika ze spółką. Chociaż należy wyraźnie odróżnić wspólnika spółki z o.o. od jej organów oraz pracowników w praktyce często funkcje te przenikają się wzajemnie. Spółka z o.o. formalnie stanowi odrębny byt prawny, niezależny od podmiotów będących jej udziałowcami….