PKD spółki

On marzec 15, 2016, Posted by , In KRS,Spółka z o.o., By ,, , With No Comments

PKD spółki z o.o. Wspólnicy chcący założyć spółkę z o.o. często jako poważną trudność napotykają konieczność szczegółowego określenia w umowie PKD spółki. Chociaż obowiązek ten nie wynika wprost z przepisów prawa należy przy wpisywaniu przedmiotów działalności do umowy spółki kierować się klasyfikacją PKD. W przeciwnym razie wniosek o rejestrację spółki…

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

On marzec 11, 2016, Posted by , In Spółka z o.o., By , , With No Comments

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. może mieć charakter: 1.odpowiedzialności w stosunku do wierzycieli spółki za zobowiązania spółki, 2.odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki, 3.odpowiedzialności z tytułu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, 4.odpowiedzialności wobec organów podatkowych za brak złożenia w terminie sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych lub uporczywe uchylanie się od płatności…

Sprawozdanie spółki nieprowadzącej działalności

Sprawozdanie spółki  nieprowadzącej działalności. Każda spółka z o.o. nawet ta, która z różnych powodów nie rozpoczęła jeszcze faktycznie wykonywania działalności, obowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy zarówno do urzędu skarbowego oraz następnie do sądu rejestrowego. Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego/KRS. Art. 27 ust. 1 ustawy o…

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego

Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego – odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Kara za brak złożenia sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS lub US. Na początku należy wspomnieć, że pomimo faktu, że spółka z o.o. tworzy odrębny byt prawny, kara za brak sporządzenia lub złożenia sprawozdania finansowego do…

Sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe spółki Spółka z o.o. obowiązana jest po zakończeniu każdego roku obrotowego do złożenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem zarządu z działalności jednostki. Obowiązek ten wynika  z ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie finansowe spółki winno zostać sporządzone oraz złożone zarówno do KRS jak również w Urzędzie Skarbowym…