Opłaty za zmiany w KRS

Opłaty za zmiany w KRS spółki z o.o. Opłaty za zmiany w KRS podzielić można na dwie grupy: opłata sądowa: 40,00 PLN  (z tytułu przyjęcia dokumentów) lub 250,00 PLN (z tytułu zgłoszenia zmiany) opłata z tytułu opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100,00 PLN. Zmiany w KRS mogą mieć różnoraki charakter….