Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Opłaty za zmiany w KRS

Home »  KRS »  Opłaty za zmiany w KRS

Opłaty za zmiany w KRS

Opłaty za zmiany w KRS spółki z o.o.

Opłaty za zmiany w KRS podzielić można na dwie grupy:

  • opłata sądowa: 40,00 PLN  (z tytułu przyjęcia dokumentów) lub 250,00 PLN (z tytułu zgłoszenia zmiany)
  • opłata z tytułu opublikowania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100,00 PLN.

Zmiany w KRS mogą mieć różnoraki charakter. Zasadniczo mogą wynikać z:

  • obowiązków sprawozdawczych spółki z o.o. – na mocy ustawy o rachunkowości oraz KSH po zakończeniu każdego roku obrotowego spółka winna sporządzić sprawozdanie finansowe, które wraz z szeregiem innych dokumentów, w tym sprawozdaniem zarządu działalności jednostki (szerzej o tym w tym wpisie) należy złożyć w sądzie rejestrowym,
  • zmiany umowy spółki (np. zmiany przedmiotu działalności, nazwy, wstąpienia nowego wspólnika, itp.),
  • zmiany innych danych widniejących w KRS bez zmiany umowy spółki ( np. podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, zmiany adresu działalności, ustanowienie prokury lub choćby dodanie witryny internetowej lub adresu e-mail).

Opłaty za zmiany w KRS co do zasady wynoszą więc co do zasady odpowiednio:

  • 140,00 PLN (40 PLN + 100 PLN) z tytułu zgłoszenia dokumentów (w praktyce złożenia  sprawozdania finansowego) lub,
  • 350,00 PLN, (250,00 PLN + 100 PLN) z tytułu zgłoszenia zmian w KRS (zmiany umowy spółki lub też innych danych widniejących w KRS).

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 57 ustawy o kosztach postępowania w sprawach cywilnych (DZ.U. 2014.1025) w wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach – pobiera się opłatę wyższą. Oznacza to,  że składając wyłącznie sprawozdanie finansowe spółka z o.o. uiści opłatę w wysokości 140,00 PLN, jeżeli jednak połączy to ze zgłoszeniem zmian w KRS zmuszona będzie uiścić opłatę w wysokości 350,00 PLN.

Przykładowe połączone opłaty za zmianę w KRS zilustrowane zostały w poniższej tabeli:

Złożenie sprawozdania finansowego 140 PLN
 Zgłoszenie zmiany umowy spółki 350 PLN
 Zgłoszenie zmiany umowy spółki wraz z sprawozdaniem finansowym 350 PLN
Zgłoszenie prokury 350 PLN
Zgłoszenie prokury wraz ze zmianą umowy spółki 350 PLN
Zgłoszenie prokury wraz ze zmianą umowy spółki oraz sprawozdaniem finansowym 350 PLN

Opłaty za zmiany w KRS  uiszcza się na rachunek do opłat właściwego sądu rejestrowego, przy czym nie jest wymagalne rozbicie kwot osobno na opłatę sądową oraz opłatę z tytułu ogłoszenia w MSiG.

Formularze używane w procesie zgłoszenia zmian w KRS – kliknij tutaj.

Pozostaw odpowiedź Bruceisody Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *