Adwokat Rzeszów | spółki |windykacja |zakładanie działaności gospodarczej

Zgłoszenie zmiany w KRS – formularze

Home »  KRS »  Zgłoszenie zmiany w KRS – formularze

Zgłoszenie zmiany w KRS – formularze

Zgłoszenie zmiany w KRS – formularze.

Zgłoszenie zmiany w KRS odnośnie spółki z o.o. obejmować może:

  • złożenie sprawozdania finansowego, lub,
  • zgłoszenie zmian, zarówno w postaci zmiany umowy spółki jak również pozostałych, niekoniecznie objętych zmianą umowy spółki. lub,
  • złożenie sprawozdania finansowego wraz ze zgłoszeniem w/w zmian.

W zależności więc od tego, jakiego rodzaju zgłoszenie zmiany w KRS  zostanie dokonane spółka z o.o. winna to uczynić przy pomocy poniższych formularzy:

  • KRS-Z30 – Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty – spółka z o.o.  składa ten formularz tylko wtedy, gdy zgłasza wyłącznie sprawozdanie finansowe wraz wymaganymi dodatkowymi formularzami, lub,
  • KRS-Z3 – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Jest to formularz podstawowy, składany w każdym przypadku kiedy spółka z o.o. dokonuje zgłoszenia innego niż wyłącznie złożenie sprawozdania finansowego.

Dodatkowo, w zależności od rodzaju zgłoszonej zmiany wraz z formularzem KRS-Z3 należy złożyć następujące formularze:

KRS-ZA  Zmiana –  oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZE  Zmiana – wspólnicy spółki z o.o.
KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego
KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności
KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZH  Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki
KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
 KRS-Z62 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Ministerstwo Sprawiedliwości – druki formularzy wykorzystywanych w KRS

Złożenie sprawozdania finansowego przez spółkę z o.o.

Jak wynika z powyższego, spółka z o.o. która składa wyłącznie sprawozdanie finansowe winna to uczynić na formularzu KRS-Z30. Spółka z o.o. która dokonuje innego zgłoszenia/zgłoszeń (lub też prócz zgłoszeń składa także sprawozdanie finansowe) winna użyć formularza KRS-Z3 wraz z odpowiednimi formularzami określonymi powyżej, zależnie od rodzaju zgłoszenia.

Opłaty za zmianę w KRS

Zgłoszenie zmiany w KRS – terminy.

Zgłoszenie zmiany w KRS należy dokonać w zależności od rodzaju zgłoszenia w następujących terminach:
  • złożenie sprawozdania finansowego – 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, które winno nastąpić nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego – z reguły dniem bilansowym jest 31 grudnia, co oznacza, że termin sześciomiesięczny upływa w czerwcu, zaś piętnastodniowy termin 15 lipca,
  • pozostałe zgłoszenia – 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *